2014/82

Direktiv 2014/82/EU

15-07-2014

Direktiv 2014/82/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen.