1299/2014

Forordning 1299/2014

01-01-2015

Forordning 1299/2014 om de tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i EU's jernbanesystem.