1301/2014

Forordning 1301/2014

01-01-2015

Forordning 1301/2014 om de tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet Energi i EU's jernbanenet.