1302/2014

Forordning 1302/2014

01-01-2015

Forordning 1302/2014 om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for lokomotiver og rullende materiel til passagertog i delsystemet Rullende materiel til jernbanesystemet i Den Europæiske Union.