1303/2014

Forordning 1303/2014

01-01-2015

Forordning 1303/2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for sikkerhed i jernbanetunneller i jernbanesystemet i Den Europæiske Union.