1304/2014

Forordning 1304/2014

01-01-2015

Forordning 1304/2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende støj i delsystemet Rullende materiel, om ændring af beslutning 2008/232/EF og om ophævelse af beslutning 2011/229/EU.