BEK nr 11033

Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet for delsystemet drift og trafikstyring

20-07-2015

Kommissionens forordning 995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union.