BEK nr. 9963

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelse om gennemførelse af Kommissions afgørelse 2011/274/EU om en teknisk specifikation for interoperabilitet

15-07-2015

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelse om gennemførelse af Kommissions afgørelse 2011/274/EU om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Energi det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog