2015/974

Kommissionsafgørelse 2015/974

17-06-2015

Kommissionsafgørelse 2015/974 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.