RID 2015

RID 2015 Corrigendum 2. Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

01-05-2015

Denne tekst erstatter teksten af 1. januar 2015 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. maj 2015. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt gods.