2016/527

Forordning 2016/527

25-04-2016

Forordning 2016/527 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken.