2016/629

Kommissionsafgørelse 2016/629

20-04-2016

Kommissionsafgørelse om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.