2017/695

Kommissionsafgørelse 2017/695

07-04-2017

Kommissionsafgørelse 2017/695 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.