RID 2017

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

01-01-2017

Denne tekst erstatter teksten i RID 2015 Corrigendum 2 af 1. maj 2015 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. januar 2017. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt gods.