BEK nr 9539

Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund

11-05-2017

Omhandler krav om mængdebegrænsning for eksplosiver i Storebæltstunnelen og Øresundstunnelen, samt krav om beskyttelsesafstand mellem vogne, store containere, UN-tanke, tank-containere, MEGC'er eller vejkøretøjer med farligt gods