2017/1474

Kommissionsafgørelse 2017/1474

04-09-2017

Kommissionsafgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/797 for så vidt angår specifikke mål for udarbejdelse, vedtagelse og revision af tekniske specifikationer for interoperabilitet.