2018/763

Forordning 2018/763

14-06-2018

Forordning 2018/763 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/798.