2018/1614

Kommissionsafgørelse 2018/1614

15-11-2018

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/1614 om specifikationer for de køretøjsregistre, der er omhandlet i artikel 47 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797, og om ændring og ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/756/EF.