2018/1875

Rådets afgørelse 2018/1875

26-11-2018

Rådets afgørelse 2018/1875 om fastlæggelse af den holdning som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages I det tekniske ekspertudvalg ved Den Mellemstatslige Organisation OTIF til visse ændringer af de tekniske forskrifter.