2019/775

Forordning 2019/775

06-06-2019

Forordning 2019/775 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 for så vidt angår ændringshåndtering. bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 (TSI TAP) ændres med henblik på at specificere den ændrede procedure for ændringshåndtering.