2019/776

Forordning 2019/776

16-06-2019

Forordning 2019/776 om ændring med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797. Denne forordning ændrer TSI'erne med det formål at tilvejebringe interoperabilitet i Unionens jernbanesystem.