2019/777

Forordning 2019/777

16-06-2019

Forordning 2019/777 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU