BEK nr. 708 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

16-06-2020

Bekendtgørelsen finder anvendelse på overensstemmelsesvurderingsorganer, som er etableret i henhold til national ret og har status som juridisk person, og som ønsker at blive udpeget og notificeret som bemyndiget organ.