BEK nr. 706 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til certificerede virksomheder på jernbaneområdet

16-06-2020

Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, som ønsker at certificere enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning 2019/779/EU af 16. maj 2019.