BEK nr. 103 af 26/01/2023

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet (2023)

26-01-2023

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens og Jernbanenævnets afgifter for tilsynsvirksomhed og gebyrer for varetagelse af opgaverne i henhold til jernbaneloven og EU-regler på jernbaneområdet.