BEK nr 1503 af 08/12/2022

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

10-01-2023

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens og Jernbanenævnets afgifter for tilsynsvirksomhed og gebyrer for varetagelse af opgaverne i henhold til jernbaneloven og EU-regler på jernbaneområdet.

Senest opdateret 10-01-2023