LBK nr. 323 af 20/03/2015

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber

01-04-2015

Lov om trafikselskaber fastlægger rammerne for den offentlige bustrafik i Danmark, dvs. trafikselskabernes opgaver, takster, rutetilladelser, passagerrettigheder, trafikinformation mv. Loven fastlægger ligeledes rammerne for privatbanerne.