BEK nr. 944 af 28/06/2018

Bekendtgørelse om Ungdomskort

01-08-2018

Fastsætter bestemmelser om administration af ungdomskortordningen