BEK nr. 1762 af 22/12/2018

Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

01-01-2019

Udmønter regler for statens tilskud til rabatter til særlige passagergrupper i fjernbustrafikken