BEK nr. 377 af 23/03/2022

Bekendtgørelse om pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet

01-04-2022

Som en del af ”Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035” er der afsat en pulje på 100 mio. kr. til bedre busfremkommelighed i hele landet.