BEK nr. 1242 af 26/08/2022

Bekendtgørelse om pulje til dataleverandører

26-08-2022

På finansloven for 2022 er der afsat en pulje på i alt 1 mio. kr. til støtte til dataleverandører til levering af data i de krævede datastandarder til NAP (National Access Point).