BEK nr. 990 af 26. juni 2022

Bekendtgørelse om pulje til grønne busser og grøn flextrafik

01-07-2022

Som en del af 'Infrastrukturplan 2035' er der afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 2022-2026 til flere grønne busser og grøn flextrafik.

Senest opdateret 17-08-2023