LBK nr. 215 af 01/03/2023

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber

01-03-2023

Lov om trafikselskaber fastlægger rammerne for den offentlige bustrafik i Danmark, dvs. trafikselskabernes opgaver, takster, rutetilladelser, passagerrettigheder, trafikinformation mv. Loven fastlægger ligeledes rammerne for privatbanerne.

Senest opdateret 09-02-2024