Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud

01-01-0001

Bemærk at de midlertidige rammebestemmelser er på engelsk.