BL 1-20, 1. udgave af 01/02/1986

Bestemmelser om flyvning med udstyr ude af funktion

01-02-1986

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.