BL 1-23 , 1. udgave af 01/09/1987

Bestemmelser om nationalitets- og registreringsmærker m.m. for luftfartøjer

01-09-1987

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.