BL 3-31 , 1. udgave af 01/07/1987

Bestemmelser om selvvalg af helikopterflyvepladser

01-09-1987

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.