BL 3-21, 2. udgave af 01/03/1987

Bestemmelser om lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser

01-04-1988

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.