BEK nr. 563 af 06/08/1990

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer

15-08-1990

Bekendtgørelse nr. 563 af 6. august 1990