BL 3-36, 2. udgave af 18/04/1990

Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v.

01-06-1990

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.