BL 11-3 , 1. udgave af 02/01/1992

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn

01-03-1992

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.