DIREKTIV 92/85/EØF af 19/10/1992

Direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

19-10-1992

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992.

Senest opdateret 08-02-2023