BL 11-6 , 1. udgave af 10/04/1992

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Roskilde

01-09-1992

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.