BL 11-8, 1. udgave af 02/11/1992

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Esbjerg Lufthavn

01-01-1993

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.