BL 11-14, 1. udgave af 15/04/1993

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn

01-07-1993

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.