BL 9-11, 1. udgave af 09/08/1993

Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon

01-10-1993

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport. Bemærk, BL 9-11 er delvis erstattet af europæisk regulering.

Senest opdateret 16-02-2023