BL 11-13, 1. udgave af 07/02/1994

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Thisted Lufthavn

01-04-1994

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.