BL 3-15, 2. udgave af 01/06/1994

Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security)

01-04-1994

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Senest opdateret 16-08-2023