BL 11-10 , 1. udgave af 04/05/1994

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Sønderborg Lufthavn

01-07-1994

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.