BEK nr. 527 af 23/06/1995

Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer

05-07-1995

Bekendtgørelse nr. 527 af 23. juni 1995

Senest opdateret 16-02-2023